Dag 1 Dag 2 Dag 3Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7Dag 8Dag 9Dag 10Dag 11Dag 12Dag13Dag 14

Dag 4

Saint Louis/Touba/Tambacounda

Tidlig avreise mot Touba, hvor vi vil få en guided tur i den største moskéen i Vest-Afrika – et virkelig syn for øyet.
Vi fortsetter videre til Tambacounda og lunsj på Hotel Oasis, hvor vi også tilbringer natten.